DÜŞÜNÜN, EĞLENİN, AKTİF OLUN Danimarka’da eğitim tam anlamıyla sizin içindir. Sınırları aşma, kendinizi ifade etme, başkalarıyla işbirliğinde bulunma, eleştirel düşünceyle bakma ve yeni öğrenilen şeyleri yenilikçi çözümlere dönüştürme. Danimarka’da eğitim konusunda hırslı olun.

TEL. & WHATSAPP: +45 26 46 36 01

info@danimarkaegitim.com

Danimarka İnovasyon Bursu

Yeni yetenek bursu - 15 Mart 2015’ den önce başvurun

Sınıfınızın en iyisi misiniz? Yüksek lisans yapmayı mı düşünüyorsunuz? Danimarka’da herhangi bir enstitüde yüksek lisans yapmak isteyen yetenekli lisans öğrencilerine yönelik, yeni yüksek lisans burslarımız oluşturulmuştur. Danimarka İnovasyon Fonu, 2015 ve 2016 yılı boyunca burs olarak 3.400.000 € destek sağlıyor. Burs; doğa, çevre ve sağlık bilimleri, mühendislik, teknoloji ve inovasyon alanlarında akademik profil ile ayrılmış, üst kademe öğrencileri için ayrılmıştır.

Kimler başvurabilir?

Brezilya, Hindistan, Çin, Güney Kore, ABD ve Japonya’dan lisans öğrencileri Danimarka İnovasyon Bursları için başvuruda bulunabilir. Burslar sırasıyla iki turda sağlanacaktır -ilki 2015 ve diğeri 2016 yılında – ve bir dizi tematik kümeler ile akademik işbirlikleri ( Blue INNOSHIP, NEXT, Future Cropping ve VIP gibi) dahilinde yönetilecektir.

Bursların Özellikleri

Her burs, öğrenim ücreti muafiyeti ve Danimarka’da ki yaşam masraflarını (Devlet Eğitim Bursu tarafından Danimarkalı öğrencilere verilen ücretin eşdeğeri) karşılayacak aylık bursu kapsar. Burs, her ay peşin olarak ve kabul edildiğiniz yılın 1 Eylül ‘ünden başlayarak en fazla 22 ay boyunca ödenir. Burs, gelişmekte olan ülkeler için oluşturulan gelir ve vergi muafiyetini düzenleyen kural ve yönetmelikler gereğince Danimarka’da vergiye tabidir.

Burs, maddi ihtiyaca göre verilmez. Transkriptleriniz ve İngilizce yeterliliğiniz, motivasyon mektuplarınızla birlikte değerlendirilecektir. Her bir burs toplamda yaklaşık 40-45,000 Euro tutarındadır.

Finansmanına ek olarak, tüm bursiyerlere kabul edildikleri üniversitelerde, kendilerine akademik alanda olduğu gibi diğer uygulama alanlarında da (örneğin; kariyer rehberliği ve dil eğitimi kaydı gibi) yardımcı olacak bireysel irtibat kişisi atanır.

Burs esnek bir doktora programı ile kombine edilebilir(örneğin; Aarhus Üniversitesinin 3+4 ve 4+4 seçenekleri vardır), ancak doktora programının masraflarındaki artış fon ile desteklenmiş olmalıdır.

Nasıl başvurulur?

Danimarka İnovasyon Bursu için son başvuru tarihi; Ağustos veya Eylül ayında başlayan kurslar için de son başvuru tarihi olan 15 Marttır.

2015 ve 2016 yılında, aşağıdaki tematik ortaklıklar ve onların bağlı olduğu üniversiteler, enstitüler ve fakülteler için başvuruda bulunabilirsiniz.

Blue INNOship

Blue INNOship kümesinin genel amacı , teknoloji ve yöntemlerin geliştirilmesini hızlandırmak ve disiplinlerarası yenilik ve araştırma yoluyla gemilerin enerji verimliliğini artırmak ve böylece nakliye sırasında CO2, NOX ve SOX salınımlarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Tüm bu hedeflerin yanı sıra, pervane gürültüsü de azaltılmış olacaktır.

Üniversite

Mevcut Burslar

Enstitü/Fakülte

Danimarka Teknik Üniversitesi

2

Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümleri

Kopenhag İşletme Okulu

4

Operasyon Yönetimi Bölümü

Güney Danimarka Üniversitesi

2

Teknoloji ve İnovasyon Bölümü

Aalborg University

2

Enerji Teknolojisi Bölümü, Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

Bu küme içindeki burslar ile ilgili detaylı bilgi için – iletişim

Magnus Gary, Magnus@blaainno.dk, tel.: +45 3348 9220, mob.:  +45 4095 0714

Ulusal Deneysel Tedavi ortaklığı (NEXT)

NEXT ortaklığı, Danimarka ve Danimarka hastanelerde erken dönem ve erken evre klinik çalışmalarına katılan endüstriler için önde gelen test zemini olarak bir alan sağlamak için imkanlar oluşturmayı amaçlamaktadır.

Üniversite

Mevcut Burslar

Enstitü/Fakülte

Aalborg University

3

Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü

Aarhus University

3

Bilim ve Teknoloji Fakültesi, Sağlık Fakültesi

Kopenhag Üniversitesi

3

Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi

Bu küme içindeki burslar ile ilgili detaylı bilgi için – iletişim:

NA – Üniversite ile iletişim

Future Cropping

Future Cropping Ortaklığı’nın amacı, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir mahsul üretimini geliştirme ve bunları kara ve hava verileriyle birleştirmektir. Veri boyutuyla bağlantılı olarak, bilgilendirme yapmak ve yeni, akıllı karar araçları ile farklılaştırılmış üretim teknikleri yaratmak mümkün olacak.

 

Üniversite

Mevcut Burslar

Enstitü/Fakülte

Kopenhag Üniversitesi

3

Fen Bilimleri Fakültesi

 

Aarhus University

 

5

Bilim ve Teknoloji Fakültesi: Agro-ekoloji ve Mühendislik Bölümü

Bu küme içindeki burslar ile ilgili detaylı bilgi için – iletişim:
Ulla Gjørling, ug@au.dk – or Christine Østerskov Kastrup, ckastrup@plen.ku.dk

Su Verimli Endüstriyel Üretim (VIP)

VIP ortaklığının hedefi , su verimliliğini arttıracak ve içilmez suyun Danimarka sanayi üretiminde kullanımını önemli ölçüde iyileştirecek Danca bir bilgi ve teknoloji platformu kurmaktır. Bu platform ayrıca , sanayi üretimindeki su tasarrufu ve suyun yeniden kullanımı alanları dahilinde Danimarkalı teknoloji ihracatı, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri için bir sıçrama tahtası olarak hareket etmelidir.

 

Üniversite

Mevcut Burslar

Enstitü/Fakülte

Danimarka Teknik Üniversitesi

4

Çevre Mühendisliği Bölümü

Kopenhag Üniversitesi

3

Fen Fakültesi ve Gıda Bilimleri Bölümü

Kopenhag İşletme Okulu

1

Kültürlerarası İletişim ve Yönetimi Bölümü

Bu küme içindeki burslar ile ilgili detaylı bilgi için – iletişim:
Else-Marie Baun, elmb@science.ku.dk, tel. +45 3532 4260, mob.: +45 3533 2059

Bu üniversitelerde mevcut derslerin listesi için danimarkaegitim.com veritabanını ziyaret ediniz:

Danimarka’daki enstitülerdeki, uluslararası eğitim programlarının veritabanı

Dersler için başvuru formlarını son başvuru tarihinden yaklaşık iki ay önce kurumlardan temin edebilirsiniz. Burs başvurusunda bulunanların başvuru formunun yanında bir de motivasyon mektubu bulunmalıdır.

Motivasyon Mektubu

Motivasyon mektubunuz kişisel ve özel olmalıdır ve de eğitiminizle ilgili tercihte bulunurken üzerine yeterince düşündüğünüzü ve gerektiği kadar bilgi sahibi olduğunuzu kanıtlamalıdır. Aynı zamanda kurum ve program seçimindeki amaç ve motivasyonunuzu açıklamalıdır.

Mektubunuzda ayrıca bursun sağlanacağı tematik küme / akademik ortaklıkla alakalı ilgi alanlarınızı da belirtmeniz gerekmektedir. En fazla vurgu yapmanız gereken alan ise, ilgi alanlarınızın eğitim programları tercihinizde olduğu gibi bu alanlardaki araştırma yapmaya olan arzunuzla nasıl bağlantılı olduğudur.

Daha fazla bilgi için;

Motivasyon mektubu da dahil olmak üzere; başvuru süreci, akademik çevre ve Danimarka İnovasyon Bursu’nun diğer yönleri ile ilgili sorularınız için ortaklık iletişim görevlisi ile temasa geçiniz. Yukarıdaki tablolarda yer verilmiştir.