DÜŞÜNÜN, EĞLENİN, AKTİF OLUN Danimarka’da eğitim tam anlamıyla sizin içindir. Sınırları aşma, kendinizi ifade etme, başkalarıyla işbirliğinde bulunma, eleştirel düşünceyle bakma ve yeni öğrenilen şeyleri yenilikçi çözümlere dönüştürme. Danimarka’da eğitim konusunda hırslı olun.

TEL. & WHATSAPP: +45 26 46 36 01

info@danimarkaegitim.com

Danimarka’daki Lisans Programlarına Başvurma (AB/AEA)

Danimarka’daki İngilizce lisans programlarına kabul için başvurmak isteyen AB ve AEA ülkeleri vatandaşları için rehber. AB/AEA dışındaki adaylar için özel kurallar vardır – Kabul Koşulları bölümünü okuyun

AB ve AEA ülkelerindeki ortaöğretim kurumlarından diplomaları olan öğrenciler, Danimarka’daki yüksek öğrenim lisans programlarına kabul için başvurabilir. Bu adaylar Danimarkalı adaylarla eşit şartlarda sayılacak ve aynı giriş koşullarını yerine getirmelidir.

Danimarka’daki yüksek öğrenim lisans programlarına başvurular kurumlarda bölgesel olarak değerlendirilir fakat merkezi olarak koordine edilir. Bu nedenle olası öğrenciler direkt olarak tek eğitim kurumuna değil, ulusal kabul internet sitesine başvururlar: www.optagelse.dk

İnternet sitesi 1 Şubat’ta açılacak. Başvurular için son gün 15 Mart, öğlen 12’ye kadardır (posta ücretine dikkat).
Başvurularınızın cevabını 30 Temmuz’da alacaksınız (daha fazla bilgi için aşağıyı okuyun).

www.optagelse.dk sitesini kullanmak zorunludur. Engelliyseniz ve bu yüzden dijital başvuru sistemini kullanamıyorsanız, muaf tutulmak ve posta ile başvuru yollama izni almak için eğitim kurumuyla iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, eğitim kurumu evrak formları sağlar.

Giriş Koşulları

Eğitim geçmişiniz başvurabileceğiniz programları belirler. Çoğu lisans programı basit bir koşul olarak tam ortaöğrenim eğitimi gerektirir. Bununla birlikte mesleki eğitim ya da birçok tek dersli kurslar gibi diğer özellikleri olan eğitime başvurmanız mümkündür.

Programlar hakkındaki bilgi ve detayları öğrenim programları bölümümüzde bulabilirsiniz. Belirli koşullar programın tanımından hemen anlaşılmıyorsa, size sorumlu eğitim kurumunun internet sitesine danışmanızı öneririz.

Belirli koşul örnekleri:

  • Belirli bir seviyede geçilmiş dersler. Danimarka eğitim sistemi A en yükseği olmak üzere, A, B ve C seviyelerini kullanır.
  • Belirli bir minimum notla geçilen dersler
  • Toplamda belirli bir minimum genel not ortalamayla geçilen diploma
  • Geçilmiş başvuru testi/mülakatı

Bir programa başvurabilmek için genel ve belirli koşulları yerine getirmek gereklidir. Belirli koşulları yerine getirmezseniz, başvuru için seçilebilir nitelikte olmak için ek bir dersi geçebilirsiniz. Danimarka’da bu dersler sadece Danca verilir.

Not: Herhangi ek dersin sonuçları genel not ortalamanızın bir parçası sayılmayacak. Bu yüzden, sonraki derslerle ortaöğrenim eğitimi genel not ortalamanızı arttıramazsınız.

Başvuru Kuralları (Kontenjan 1 ve Kontenjan 2)

Yüksek öğrenim lisans programı başvurusuna ilişkin belirli genel kurallar vardır. Çoğu eğitim programlarında, adaylar iki kontenjana ayrılır; 1 ve 2.

Niteleyici bir sınavı olan AB ve AEA vatandaşları iki kontenjanda da değerlendirilebilir. Mesleki eğitim ya da tek dersli kurslar gibi başka bir erişim kaynağınız varsa, kontenjan 2’de değerlendirilmeniz gerekir.

İki durumda da (1 ve 2) son başvuru tarihi 15 Mart, öğlen saatindedir. Haziranda sınavınızı bitirirseniz, son başvuru tarihinden önce de başvurabilirsiniz. Bu durumda 5 Temmuz’dan önce optagelse.dk adresindeki başvurunuza diplomanızı ekleyebilirsiniz.

Kontenjan 1

1. kontenjanda niteleyici sınavınızın sonucuna dayanarak değerlendirileceksiniz (ortaöğrenim); genel not ortalamanızla. Diplomanızı optagelse.dk adresindeki başvurunuza yüklemeniz gerekiyor. Eğitim kurumu genel not ortalamanızı Danimarkalı adaylarınkiyle karşılaştırmak için genel not ortalamanızı Danimarka’nın 7 puanlı not ölçeğine çevirecektir. Bunun için ortaöğrenim sınavınızın Danimarka’nın ortaöğrenim sınavına eşitlenmesi gerekir.

Kontenjan 1’deki değerlendirme genel not ortalamasının azalan sıra esasına dayalıdır. Bu, genel not ortalaması yüksek olan adayların kontenjanlar dolana kadar kabul edildiği anlamına gelir. Son adayın genel not ortalaması kabul için en az genel not ortalamasıdır ve bu ilk olarak tüm kabul süreci 30 Temmuz’da tamamlandığında bilinir. Genel not ortalamaları bu yüzden aday sayısı, adayların genel not ortalamaları ve mevcut ders alanı sayısına bağlı olarak yıldan yıla değişebilir.

Özellikle ortaöğrenim diploması olan adaylar için

Ortaöğreniminizin tamamlanmasının ikinci yılı ardından yüksek öğrenim programına başvurursanız, genel not ortalamanız kontenjan 1’de 1.08’lik faktörle çarpılacak. Bu eğitimin önceden belirlenmiş zaman içerisinde tamamlanmasının şartıdır. Başvurduğunuz eğitim kurumu bonus alıp alamayacağınıza karar verir ve yeni genel not ortalamasını bonus dahil hesaplar. Uzun süreli hastalık gibi belirli durumlarda iki yıllık zaman sınırını uzatabilirsiniz.

Ortaöğrenim diplomasının Danimarka’da yüksek öğrenim programına başvurmak için asla süresi dolmaz. Birden fazla diplomanız varsa, her zaman kontenjan 1’deki değerlendirme için temeli oluşturan diploma verilir.

Kontenjan 2

İki farklı aday grubu 2.kontenjan ile başvurabilir:

Ortaöğrenim görmüşseniz: Genel not ortalamanız kontenjan 1’e başvurmak için yeterince yüksek değil ise, ikinci kontejana başvurabilir ve diğer niteliklerinize göre değerlendirilebilirsiniz. Başvurunuz otomatik olarak kontenjan 1’de eş zamanlı bir şekilde değerlendirilir, böylece her programa sadece bir kere başvurmanız gerekir.

Ortaöğrenim dışında diğer nitelikleriniz varsa: Mesleki eğitim ya da tek dersli kurslar gibi diğer niteliklere bağlı bazı programlara başvurabilirsiniz. Ancak, bu sadece lisans derecesi programları ve Akademik branş programları gibi belirli programlar için bir seçenektir.

Kontenjan 2’de ölçüt

Her eğitim kurumu her bir program için kontenjan 2 ile başvuru için ölçüt belirler. Ölçüt, eğitim kurumunun adayı değerlendirmesindeki niteliklerin çeşitliliğini ifade eder. Bütün bu nitelikleri karşılamanıza gerek yoktur, ama ne kadar niteliğiniz olursa, kabul şansınız o kadar büyük olur. Bazı programların yerine getirmeniz gereken belirli minimum ölçütü olabileceğini not edin. Bazı eğitim kurumları kontenjan 2 başvurusunun bir parçası olan etkili bir makale ister.

Her bir eğitim kurumunun internet sitesinde belirli ölçüt hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Orada 2.kontenjan başvurunuzu değerlendirmeleri için ne tür bilgi ve belge gerektiği konusunda daha fazla şey öğreneceksiniz. Başvurunuzun kontenjan 2’de değerlendirilebilmesinden emin olmak için istenen şartların(ölçüt ve belge) iyice araştırmasını yapmak çok önemlidir. Farklı eğitim kurumlarında aynı programa başvurursanız, farklı bir kontenjan 2 ölçütleri olabileceğine dikkat edin.

Giriş Sınavı ve Mülakatlar

Bazı programlar sadece kontenjan 2 ile aday kabul eder. Bu programların giriş sınavları, mülakatları ya da bunların birleşimi vardır. Sınav ya da mülakat 15 Mart’tan sonra gerçekleşir. Kabul edilme olasılığını sürdürmek için sınava ya da mülakata katılmak zorunludur.

Giriş sınavı olan bazı programlar, farklı türden yazılı malzeme üretmenizi ve bunu son başvuru tarihi 15 Mart’ta öğleden önce başvurunuza eklemenizi ister. Tek bir eğitim kurumunun internet sitesinden daha fazlasını öğrenin.

Yüksek Lisans derecesi olanlar için özel kurallar

Zaten Yüksek Lisans dereceniz var ve Danimarka’da yüksek öğrenim lisansı programına başvurmak isterseniz, sınırlamalara maruz kalırsınız. Bu yüzden, başvuru işlemlerini bitirdikten sonra boş yer varsa sadece belirli bir programa kabul edilirsiniz. optagelse.dk adresindeki başvuru bağlantınızla bu kuraldan muaf olmak isteyebilirsiniz.

Danca ve İngilizce eğitim

Çoğu Danimarkalı olmayan aday, İngilizce’de belirli bir seviye gerektiren İngilizce öğretilen programlara başvurur. Danca öğretilen bir programa başvurmak isterseniz, Danca yeteneklerinizin istenen şartlarını yerine getirmelisiniz.

Bu programlara kabul için, ‘Yabancı bir Dil olarak Danca’ (‘Studieprøven i dansk som andetsprog’) adlı testte ya da ‘Danca Testi 2’de (‘Danskprøve 2’) memnun edici bir yeterlilik seviyesinde olduğunuzu kanıtlamalısınız. Bazı programlar ‘Danca Testi 3’ (‘Danskprøve 3’) geçmenizi isteyebilir. Kanıtlanmış Danca yetenekleriniz yoksa, yeterli Danca seviyesine ulaşmak için 3 yıla kadar süreli olan Danca dersleri almalısınız.
fivu.dk adresinde daha fazlasını okuyun.

Uluslararası öğrenci olarak Danca derslerini bedavaya alabileceğinizi unutmayın. Bu yolla önce İngilizce öğretilen bir lisans programına kayıt yaptırabilirsiniz ve sonra istenilen Danca dil yeteneklerini elde ettiğinizde Danca eğitiminize yüksek lisanstan devam edebilirsiniz.
Danca dilini öğrenmek hakkında daha fazlasını okuyun.

Ortaöğreniminde Danimarka, İsveç ve Norveç gibi diğer İskandinav ülkelerinde yer alan vatandaşlar genelde Danca yeteneklerini kanıtlamak zorunda değillerdir.

Danca öğretilen bir programa başvurmak isterseniz, www.optagelse.dk adresindeki Danca Girişini ‘Søg videregående uddannelse’ kullanmanız gerekecek.

 

İngilizce öğretilen programlara başvurmak isterseniz, www.optagelse.dk adresinde ayrı bir giriş ‘İngilizce yüksek öğrenimine başvuru’. Ama önce optagelse.dk’deki rehberi okuyun!

Rehber

‘Studievalg’ ve ‘eVejledning’ seçeneklerinde eğitim programı ve başvuru süreci hakkında genel rehberi alabilirsiniz. Rehber danışmanları eğitim seçenekleriniz için genel bakış ve fikir sahibi olmanıza yardımcı olabilir.

eVejledning gündüz, akşam ve hafta sonları konuşma, elektronik posta, mesajlaşma ve telefon ile kişisel rehber sunar.

Studievalg 7 bölgesel merkezden oluşur. Açılış saati boyunca ve aynı zamanda elektronik posta ve telefonla kişisel rehber sunarlar.

Bir eğitim programı hakkında belirli sorular için, direkt olarak eğitim kurumuyla iletişime geçmelisiniz. Studievalg ve eVejledning de sorularınıza cevap veremiyorsa sizi kuruma yönlendirir.