DÜŞÜNÜN, EĞLENİN, AKTİF OLUN Danimarka’da eğitim tam anlamıyla sizin içindir. Sınırları aşma, kendinizi ifade etme, başkalarıyla işbirliğinde bulunma, eleştirel düşünceyle bakma ve yeni öğrenilen şeyleri yenilikçi çözümlere dönüştürme. Danimarka’da eğitim konusunda hırslı olun.

TEL. & WHATSAPP: +45 26 43 64 57

info@danimarkaegitim.com

Eğitim Seçenekleri

Danimarka yükseköğrenim kurumları uluslararası öğrenciler için çeşitli fırsatlar sunar. 500 ve üzeri program İngilizce eğitim vermektedir – hepsi uluslararası olarak tanınmış ve yüksek kalitededir.

İster araştırmaya yönelik bir program ister uygulamalı bir mesleki eğitimle ilgilenin, Danimarka’da birçok seçeneğiniz olacaktır. Tamamı İngilizce olan birçok program arasından seçim yapabilirsiniz:

Üç farklı Danimarka eğitim kurumu arasında seçim yapabilirsiniz.

 

Kredi devretme fırsatları sayesinde, bazen kurumlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

ÖĞRENİM PROGRAMI KURUMLAR
2-2 1/2 YILLIK AKADEMİK BRANŞ PROGRAMLARI
Akademik Branş programları teoriyi uygulamayla birleştirir ve işletme ve endüstride istihdam için uygundur. Programlar işletme, teknoloji, bilgi teknolojileri, multimedya, yemek endüstrisi, turizm vb. birçok bilim dalında mevcuttur.
MESLEK YÜKSEK ÖĞRENİM AKADEMİSİ (Erhvervsakademier)

YÜKSEKOKULLAR (Professionshøjskoler)

3-4 1/2 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI
Lisans programları kuramsal çalışmayla pratik uygulamayı, işletme, eğitim, mühendislik, bilgi teknolojisi, hemşirelik, sosyal hizmet gibi birçok çalışma alanında birleştirir. Belirli uzmanlıklara öğrencileri hazırlayan stajlar her zaman programlarda yer alır.
DANİMARKA İŞLETME FAKÜLTELERİ (Erhvervsakademier)

YÜKSEKOKULLAR
(Professionshøjskoler)

ÜNİVERSİTELER

3 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI
Lisans programı araştırmaya dayalıdır ve öğrencilere uzmanlık bilgisinin yanı sıra geniş bir akademik temel sunar. Programlar öğrencilerin iş gücü piyasasına girmelerine ve yüksek lisans öğrenimini kovalamalarına yetecek becerileri kazandırır.
ÜNİVERSİTELER
2 YILLIK CANDIDATUS/YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Candidatus/Yüksek Lisans programı araştırmaya dayalıdır ve öğrencilere kuramsal bilginin yanı sıra öğrendiklerini pratikte uygulayabilme becerileri kazandırır. Programın tamamlanmasının ardından, öğrenciler iş gücü piyasasına girebilir ya da daha ileri çalışmalara (Doktora) yönelebilirler.
ÜNİVERSİTELER
3 YILLIK DOKTORA PROGRAMLARI
Doktora programı araştırmaya dayalıdır. Program bünyesinde bağımsız araştırma, öğretim, araştırma çevrelerine katılım ve öncelikli olarak yabancı araştırma kurumlarında olmak üzere sık sık başka kurumlarda bulunmayı içerir. Doktora programı mali destek için çeşitli fırsatlar sunar. Birbirinden ayrı üniversitelerde daha esnek doktora programları olabileceği ihtimalini unutmayın. Aşağıda bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Aşağıda bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER

Lisans Programları

Uluslararası öğrenciler 500’den fazla lisans programı seçebilirler..

Lisans Eğitimi

Programınızı seçmeden önce, öğrenim amacınıza karar vermeniz gerekiyor. Temel amacınız nedir? Sizi belirli bir kariyere yöneltecek profesyonel bir nitelik mi istiyorsunuz? O zaman Akademik Branş ya da Mesleki Lisans programlarından birini düşünebilirsiniz. Bu iki kurum, zorunlu staj dönemleriyle oldukça iyi yapılandırılmıştır. Ancak, akademik başarıya odaklandıysanız, daha çok araştırmaya dayalı olan üniversite lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Onlar bağımsız çalışma, grup çalışmaları ve proje çalışması için daha fazla zaman sunarlar.

Akademik Branş Programı

Başlıca Özellikler (AB)

 • 2 yıllık (120 AKTS)
 • Uygulamalı öğrenme ve mesleki beceriler
 • İşletme ve endüstri ile işbirliği
 • Stajlar

Akademik Branş Programı işletme ve endüstride iş arıyorsanız size göredir. AB programları, kuram ve pratik birleştirilerek kendi meslek sektörlerinden temsilcilerle yakın işbirliği içerisinde geliştirilir. Bu edineceğiniz yeteneklerin olabildiğince güncel ve gelişmiş olacağını kesinleştirir.

Çeşitli kaynaklardan bilgi ve veriyi tanımlamayı, seçmeyi ve çözümlemeyi öğreneceksiniz. Derslere katılmaya ek olarak, AB öğrencileri sık sık küçük ya da daha büyük gruplar halinde proje çalışması yürütürler. Aynı zamanda becerileriniz ve bilginizi pratikte uygulama şansı veren Danimarkalı ya da denizaşırı şirketlerde staj imkanına sahip olacaksınız.

 


Video: Filipinli olan Mary, Kopenhag İşletme Fakültesi’nde 2 yıllık bir Akademik Branş programı olan İnternet Teknolojisi bölümünde eğitimini sürdürmektedir Daha fazlası için…

Bir AB programı her yılı iki döneme bölünmüş olarak normalde 2 yıl sürer. Mesleki yüksek öğrenim akademilerinde sunulurlar (‘Erhvervsakademier’) ve Danimarka’nın her yerinde bulunabilirler.

Öğrenciler ve yerel şirketler arasında yakın iletişimi kolaylaştırarak, Mesleki Yüksek Öğrenim Akademileri uygun bir program dizisi sunar ve üniversitelerden daha küçüktürler. İngilizce öğretilen AB programlarının bazıları şunlardır: iletişim, bilgisayar bilimi, tasarım ve teknoloji, mihmandarlık ve turizm işletmeciliği, pazarlama yönetimi ve multimedya tasarımı.

Tamamlama Dereceleri
Bazı programlarda öğrencilerin, AB programlarını tamamlama derecesiyle eğitimlerini lisans düzeyinde devam ettirme ihtimalleri vardır. Tamamlama derecesi yaklaşık olarak 1,5 yıllık öğrenim dönemidir (90 Kredi) ve genellikle önceden belirlenmiş bir dal ya da edindikleri AB derecesiyle ilişki içerisindedir. Tamamlama derecesi sonunda, öğrenci Mesleki Lisans Programı mezunu olmaya hak kazanacaktır (aşağıya bakınız).

Lisans Derecesi

Danimarka yüksek öğretim kurumlarınca sunulan iki türlü Lisans derecesi vardır: Mesleki Lisans Derecesi ve Üniversite Lisans Derecesi.

Başlıca Özellikleri (Prof. BA)

 • 3 ila 4,5 yıl (180-270 AKTS)
 • Belirli mesleklere yönlendirilme
 • Bir programda kuram ve pratik

Mesleki Lisans derecesi, belirli bir mesleğe girmenize yeterlilik kazandırır. 3 ila 4,5 yıllık öğrenim sonrası diplomanızı almaya hak kazanırsınız (bkz. Tamamlama Derecesi). Derslere katılmaya ek olarak, öğrenciler seminerlerde, proje çalışmalarında ve grup çalışmalarında yer alır. Kuramsal temel aynı zamanda pratik olarak stajlarla uygulanır.

Programı başarıyla tamamlamak için, öğrenciler son bir final projesi teslim etmelidir. Mesleki Lisans derecesi yüksek okullarda sunulur (‘Professionshøjskoler’). Bu kurumların kendi bölgeleri içindeki araştırma kurumlarının yanı sıra iş dünyası ve üniversitelerle de güçlü bağlantıları vardır.


Video:Ugandalı olan Judith, Metropol Üniversitesi’nde Mesleki Lisans derecesi olan Halk Sağlığı ve Beslenmesi bölümünde eğitim görmektedir. Daha fazlası için..

Mühendislik, bilgi teknolojisi yönetimi, hemşirelik, sağlık ve beslenme, öğretmen eğitimi, gazetecilik ve sosyal eğitim arasından seçebileceğiniz büyük bir çalışma alanlarıyla, yüksek okullar kariyere yönelik bir eğitim programı sürdürmeniz size için eşsiz bir fırsat sunar. Çoğu program, yüksek lisans seviyesinde daha ileri öğrenime erişim olanağı sağlar.

Başlıca Özellikler (BA)

 • 3 Yıllık (180 AKTS)
 • Araşatırmaya dayalı bir eğitim
 • Genelde teorik
 • Lisansüstü eğitime hazırlık

Üniversite Lisans derecesi, genelde bir ya da iki çalışma alanına yoğunlaşılan 3 yıllık bir lisans eğitim programının tamamlanmasının ardından kazanılır. Öğretim araştırmaya dayalıdır. Uzmanlık bilgisinin yanı sıra öğrencilere geniş bir akademik temel oluşturur. Programın sonlarında bir final projesi sunmanız gerekmektedir. Programın tamamlanmasının ardından, öğrenciler iş gücü piyasasına girebilir ya da lisansüstü çalışmalara yönelebilirler.


Video: Almanya’dan gelen Johann, Kopenhag İşletme Fakültesi’nde bir lisans derecesi olan Kültürlerarası İşletme İletişimi bölümünde eğitim almaktadır. Daha fazlası için..

Lisansüstü Eğitim

Başlıca Özellikleri (MA)

 • 2 yıllık (120 AKTS)
 • Araştırmaya dayalı
 • Kariyere yönelik

Candidatus/Yüksek Lisans Derecesi
Candidatus/Yüksek Lisans Derecesi iki yıl süren araştırmaya dayalı ileri seviye bir kurdur.Program size pratikte uygulama becerisiyle birlikte belirli kuramsal bilgiler kazandıracaktır. Doktora bitirme tezini (normalde 30-60 ECTS kredisi vardır) ya da belirli alanlarda biraz daha pratik bir çalışmayı içerisinde barındırır. Geniş bir yelpazeye sahip disiplinlerarası programlar küreselleşmiş, bilgiye dayalı toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Programın tamamlanmasının ardında, iş gücü piyasasına girebilir ya da daha ileri programlara devam edebilirsiniz (örn; Doktora).


Video: Dario, doktorasını Danimarka Teknik Üniversitesi’nde aynı zamanda yüksek lisans programı da olan Sürdürülebilir Enerji üzerine yapıyor. Daha fazlası için..

Doktora Programları

Başlıca Özellikleri (PHD)

 • 3 years (180 AKTS)
 • Araştırma
 • Öğretime dayalı
 • Mali destek fırsatları

Danimarka’da Doktora derecesini tamamlamak genelde üç yıl sürer.Doktora eğitimi, doktora açan üniversite ve enstitüler tarafından verilir. Bu eğitici kurumların hepsi kusursuz araştırma, kütüphane ve laboratuvar olanakları sunar. Uzman gözetimi altında en yeni ekipman ve bilgilerle geniş kapsamlı araştırma yürütebilirsiniz.

Doktora tezinin tamamlanması ve sunumu programın tamamlayıcısıdır. Doktora öğrencileri sık sık denizaşırı araştırma kurumlarında staj dahil, araştırma ağlarında yer almaya teşvik edilir. Çok fazla fon bulma fırsatı mevcuttur, daha fazla bilgi için Araştırmacı Hareketlilik Portalını ziyaret edin.

Üniversiteler ve Belirli Güzel Sanatlar Yüksek Eğitim Kurumlarında yer alan Doktora Programları hakkındaki Bakanlık Kararıyla (Doktora Kararı)üniversitelerin doktora programını yüksek lisans programıyla bağlantılı olarak almak mümkündür. Her üniversite bu tip karma doktora ile ilgili kendi kurallarını şart koşar.Bunun bir örneği olarak Aarhus Üniversitesinin 4 ve 5 yıllık doktora bursunu gösterebiliriz.

Değişim Programları

Danimarka’da değişim öğrencisi, olarak okumak istiyorsanız, çoktan bir yüksek öğrenim kurumuna kayıt olmanız gerekiyor. Bu tip öğrenciler genelde Erasmus gibi bir anlaşma ya da hükümetlerin karşılıklı anlaşmaları aracılığıyla Danimarka’ya eğitime gelirler. Daha fazlasını öğrenmeniz için öncelikle kendi eğitim kurumunuzla iletişime geçmenizi öneririz. Ancak, orada yeterli bilgiyi bulamazsanız, okumak istediğiniz yerdeki Danimarka kurumunun uluslararası ofisiyle iletişime geçin.

Kısa Dönemli Programlar ve Yaz Okulları

Uluslararası öğrencilerin İngilizce dilinde kısa dönem programlar ve yaz okulları konusunda birçok seçenekleri vardır. İkisi de öğrenim alanınızın içinde veya dışında becerilerinizi ve bilginizi arttırmanız için fırsat sunar. Aynı zamanda Danimarkalı ve diğer uluslararası öğrencilerle çalışmak için eşsiz bir fırsat sağlarlar. Danimarka’da okumayı düşünüyorsanız, bir yaz okulu mükemmel bir başlangıçtır. Genellikle 4 ile 6 hafta arası sürer.

Yararlı linkler
Araştırmacı Hareketlilik Portalı
http://ec.europa.eu/euraxess/